Рођен је 1969. године у Јагодини (тадашњем Светозареву), у којем је завршио средњу школу. На Филозофском факултету у Београду, Катедра за историју, дипломирао је 1995. године. На истом факултету, од школске 2007/08. године, похађа студијски програм докторских студија – модул Историја Југославије. Након годину дана рада у Филолошкој гимназији (Београд), од 1996. ради као кустос, а од 2008. године као виши кустос у Музеју жртава геноцида (Београд – Крагујевац).

У Музеју руководи пројектом ревизије Пописа „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године. Такође учествује у прикупљању и обради грађе, дигитализацији и изради документационе базе Музеја. Области интересовања су му Други светски рат на подручју Југославије, ратни губици становништва, геноцид, холокауст. У периодици и зборницима радова објавио је преко 20 чланака и стручних радова. Учесник је више десетина међународних скупова, симпозијума, конференција, трибина и промоција у земљи и иностранству. Суделује у изради музејских изложби и каталога.

Научни скупови и конференције:

– First International conference „Recording the names“, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 1997.

– Second International conference „Recording the names“, II, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 2000.

– Second International conference „Jasenovac“, Banja Luka 2000.

– 5. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Herceg Novi 2001.

– 6. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Zagreb 2001.

– 7. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Beograd 2002.

– Геноцид у 20. веку на простору југословенских земаља, Институт за новију историју Србије и Музеј жртава геноцида, Београд 2003.

– 8. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Zadar 2003.

– Third International conference „Recording the names“, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 2004.

– Истина о догађајима у периоду од 1941. до 1945. године у Војводини, Скупштина АП Војводине и Музеј Војводине, Нови Сад 2004.

– 9. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Vršac 2004.

– „Srbija (Jugoslavija) 1945-2005 – ideologije, pokreti, praksa“, Institut za savremenu istoriju, Sombor 2005.

– 10. Dijalog povjesničara/istoričara Hrvatske i Srbije, Osijek 2005.

– „Israeli – Serbian academic exchange in Holocaust research”, Yad Vashem, Izrael, Jerusalim 2006.

– „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research“, Museum and Memorial Working group, Budimpešta (Budapest) 2006.

– „The state of Holocaust studies in South Eastern Europe: Problems, Obstacles and perspectives – International interdisciplinary conference“, Goethe-institut, Sarajevo 2006.

– Fourth International conference „Jasenovac“, Banja Luka 2007.

– „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research“, Museum and Memorial Working group, Prag (Prague) 2007.

– „Holocaust as local History: Past and present of a complex relation“, University of Macedonia, Thesaloniki, Greece, 2008.

– „Museum as places of reconciliation, International Association of Museums of History, 8th colloquium“ / Muzeji kao mesta pomirenja, 8. kolokvijum Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja, Beograd 2008.

– „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research“, Museum and Memorial Working group, Beč (Wiena) 2008.

– „Facing the Past, Searching for the Future“, Institute for Historical Justice and Reconcillation, Budapest, June 10-13, 2009.

– „Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj (Jugoslaviji) 1941-1945, 1946- 1950.“, Hrvatski institut za povjest, Zagreb 2009.

– „Nazi reprisals in Europe during World War II“, 3rd Conference of Network of Martyr Cities and Villages in Europe, Banska Bystrica, Slovakia, 21-23 September 2010.

– „The Fate of European Roma and Sinti during the Holocaust“, Beč (Austrija), 20-22 maj 2011.

– „Yugoslav prisoners in camps i Norway 1942-1945. History and remembrance“, Narvik (Norveška), 21-23. jun 2011.

– „Researching the Ethnic conflict and violence – past, present and future – multidisciplinary approach“, Hugo Valentin Centre, Upsala Universety, Stokholm, 14-16. novembar 2011.

– „Glinski koloquium – Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? – Svedočanstva i kultura sjećanja“, Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu, 27-30. jun 2012. godine.

– „Homogenizing Southeastern Europe – Balkan Wars, Ethnic Cleansing and Postwar Ethnic Engineering since 1912“, Conference and Seminar at the Institute for East European History, Vienna, 8-10. novembаr 2012.

Библиографија:

Посебна издања:

Igor Graovac, Dragan Cvetković, Ljudski gubici Hrvatske 1941-1945. godine – pitanja, primeri, rezultati..., Zagreb 2005.

Чланци и расправе:

„Осврт на социјално-економску струкруру страдалих у систему логора Јасеновац према попису из 1964. године“, Историја 20. века 1 / 2001, 99-105.

„Стварни губици цивилног становништва Босне и Херцеговине према попису „Жртве рата 1941-1945“, Историја 20 века 1 / 2002, 97-114.

„Страдали припадници НОВЈ из Уже Србије према попису „Жртве рата 1941-1945“, Историја 20. века 1 / 2003, 119-132.

„Страдали припадници Војске Краљевине Југославије са територије Уже Србије у заробљеничким логорима“, Историја 20 века 1 / 2004,37-48.

„Преглед страдања становништва Војводине у Другом светском рату“, Историја 20. века 1/ 2005, 91-110.

„Попис ’Жртве рата 1941-1945’ из 1964. године као основа за изучавање страдања становништва Југославије: Неки показатељи страдања српског становништва“, Годишњак музеја жртава геноцида –тематски број: Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља, (ур. Јован Мирковић) Београд 2005, 77-85.

„Страдање цивила Независне државе Хрватске у логору Јасеновац“, Токови историје 4/2007, 153-168.

„Holocaust in Yugoslavia – An Attempt at Quantification (Methodology, Questions, Problems, Results…)“, Годишњак музеја жртава геноцида – тематски број: Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста / Israeli-Serbian academic exchange in Holocaust research (ур. Јован Мирковић) Београд 2008, 357-369.

„Босна и Херцеговина – нумеричко одређење људских губитакау Другом светском рату“, Годишњак музеја жртава геноцида –тематски број: Прилози истраживања злочина геноцида и ратних злочина (ур. Јован Мирковић) Београд 2009, 79-156.

„Сребреница у Другом светском рату – нумеричка анализа стварних људских губитака“, Токови историје, 3/2009, 63-93.

„Холокауст у Независној држави Хрватској – нумеричко одређење“, Историја 20. века, 1/2011, 163 -182.

„Немачки логори у Норвешкој – нумеричко одређење страдања југослаовенских затвореника“, Токови историје, 2/2012, Београд, 92-112.

Зборници радова:

„Concentration camp Jasenovac, April – November 1944. What is Dinko Sakic responsible for?“, Jasenovac – Second international conference, Banja Luka 2001, 300-310.

„Stvarni gubici Hrvatske prema popisu ’Žrtve rata 1941-1945’ iz 1964. godine – Analiza trenutnog stanja prema do sada izvršenoj reviziji“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 5 (ur. Igor Graovac) Zagreb 2002, 481-502.

„Stradali pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije iz Hrvatske prema popisu ’Žrtve rata 1941-1945’ iz 1964. godine – Analiza trenutnog stanja prema do sada izvršenoj reviziji“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 6 (ur. Igor Graovac), Zagreb 2002, 365-382.

„Socijalno-ekonomska struktura stradalih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije iz Hrvatske prema popisu ’Žrtve rata 1941-1945’ iz 1964. godine“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 7 (ur. Igor Graovac), Zagreb 2003, 527-548.

„Стварни губици Војводине према попису ’Жртве рата 1941-1945’“ из 1964. године – преглед страдања по областима и општинама“, Истина о догађајима у периоду од 1941. до 1945. године у Војводини, Нови Сад 2004, 113-166.

„Stradanje pripadnika Vojske Kraljevine Jugoslavije iz Hrvatske u zarobljeničkim logorima“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 8 (ur. Igor Graovac), Zagreb 2004, 371-386.

„Ljudski gubici Vojvodine u Drugom svetskom ratu“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 9 (ur. Igor Graovac), Zagreb 2005, 489-508.

„Страдали припадници Војске краљевине Југославије“, Србија (Југославија) 1945-2005, покрети, идеологије, пракса (ур. Момчило Павловић), Београд 2006, 51-63.

„Jasenovac in the System of the Suffering of the Civilians in the Independed State of Croatia – A Quantitative Analysis (or Numbers Once More Revisited)“, 4th Inetrnational Conference on Jasenovac, Banja Luka 2007, 69-83.

„Pregled stradanja stanovništva Hrvatske u nemačkim koncentracionim logorima van teritorije Jugoslavije“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 10/2 (ur. Igor Graovac), Zagreb 2008, 201-221.

„Поименична идентификација жртава као пут ка утврђивању истине: пример Јасеновца“, Museum as places of reconciliation, International Association of Museums of History, 8th colloquium / Музеји као места помирења, 8. колоквијум Међународне асоцијације историјских музеја – зборник радова са скупа, Београд 2009, 228-248.

„Stradanje stanovništva NDH u logorima – numeričko određenje“, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941-1945, 1945-1951, Zagreb 2010, 41-56.

„Persecution of Jews in Independent state of Croatia (ISC) – an attempt of quantification“, Holocaust as local History: Past and prsent of a complex relation, 2011 (i na grčkom).

„Губици партизанског покрета са територије Србије у устанку 1941. године“, Срби и рат у Југославији 1941. године, Београд 2013 (у штампи).

„Banija 1941. godine – numeričko određenje civilnih gubitaka sa osvrtom na žrtve opštine Glina“, Glinski koloquium – Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? – Svedočanstva i kultura sjećanja, Zagreb 2014 (u pripremi za štampu).

Изложбе и каталози:

„Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети људи“, Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945. године (са документарних фотографија)/ I m losing my Life Because Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs)“, аутори Јован Мирковић, Јасмина Тутуновић-Трифунов, Ненад Антонијевић, Драган Цветковић, Лука Тадић, каталог изложбе, уредник Јован Мирковић, Београд 2011, стр. 60.