Рођена је 4. јула 1974. у Чачку. Дипломирала на катедри за историју Југославије на Филозофском факултету у Београду. Од септембра 2008. године, ради у Музеју жртава геноцида као кустос-историчар.

Област интересовања: Историја XX века, положај и страдање цивилног становништва, првенствено деце, у ратним сукобима.

Библиографија:

Чланци, расправе:

„Акција Диана Будисављевић (1941-1945)“, зборник радова Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 53-93.

Прикази:

„Елаборати Покрајинске комисије Војводине за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, 1-4, приређивач: др Драго Његован“, зборник радова Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 233-240 (коаутор Ненад Антонијевић).

Изложбе:

„Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети људи“, Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945. године (са документарних фотографија)/ I m losing my Life Because Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs)“, аутори Јован Мирковић, Јасмина Тутуновић-Трифунов, Ненад Антонијевић, Драган Цветковић, Лука Тадић, каталог изложбе, уредник Јован Мирковић, Београд 2011, стр. 60.